Auteursarchief: admin

brainstorm

De beste brainstormtechnieken

Brainstormen is een term die vaak wordt gebruikt. Als er aan een nieuw project wordt begonnen of wanneer iemand zelf niet meer uit een bepaalde opdracht komt, dan wordt er vaak een brainstormsessie gehouden met een aantal collega’s. Maar hoe kun je het beste zo’n sessie houden en zorg je voor nieuwe productieve en originele ideeën? Er zijn verschillende technieken die je kunt gebruiken voor een dergelijke brainstormsessie. Wij zullen er een aantal behandelen.

Mindmapping

Mindmapping is een erg bekende techniek. Met mindmapping ga je visueel te werk door het maken van een soort woordspin rondom het centrale probleem. Echter kunnen de connecties veel verschillende vormen aannemen. Positief, negatief, afbeeldingen, informatieve teksten, technieken, filmpjes, noem maar op. Omdat je op elke connectie weer door kunt bouwen, kan je op creatieve oplossingen en verbindingen komen waar je eerder niet aan hebt gedacht. Dit is een creatieve techniek die goed te doen is met een wat kleinere groep.

Zes denkhoeden

Met deze brainstormtechniek wordt het gemakkelijker gemaakt om op een andere manier te denken. Iedereen krijgt namelijk een rol met een bepaalde kleur. Wit kijkt objectief naar het probleem en denk in cijfers en informatie. Rood is emotioneel en denkt dus over de emotie bij een oplossing of het probleem. Geel is positief, op zoek naar kansen en ziet overal het goede in. Groen is de uitvinder, hij probeert met creatieve en nieuwe ideeën te komen. Zwart denkt in dit geval negatief, wat kan er fout gaan en wat zijn de risico’s. De blauwe rol is de regisseur. Deze persoon maakt het probleem duidelijk en zorgt dat alles goed verloopt. Doordat je wordt gedwongen om je in rol te denken, kom je op andere ideeën dan dat je normaal zou doen.

Obstakels

Hoewel er bij brainstormen vaak wordt gezegd dat alles mag en je zeker niet in obstakels moet denken, is het bij deze techniek wel van belang om de obstakels van het probleem te zien. Je gaat te werk door links op een blad de huidige situatie weer te geven, rechts de situatie die je wilt bereiken en in het midden geeft je de obstakels weer die je tegen kan komen. Vervolgens ga je samen uitwerken hoe je deze obstakels op kunt lossen. Om deze vraag te beantwoorden zijn eventueel ook andere brainstormtechnieken mogelijk. Zoals mindmapping of de stickermethode.

Voor het houden van een succesvolle brainstormsessie is het aan te raden om een sessieleider aan te stellen. Deze persoon doet niet actief mee in de brainstormsessie maar zorgt dat alles goed loopt, mensen bij de opdracht blijven en geeft aan wanneer het tijd is om met een andere techniek door te gaan. Je hoeft je namelijk niet heel de sessie aan één specifieke techniek te houden. Voor de een werkt de ene techniek namelijk beter dan de andere. Om op de meeste goede ideeën te komen is het juist verstandig om verschillende technieken uit te proberen.

Niet alleen het goed uitvoeren van deze technieken is belangrijk tijdens een brainstormsessie. Het kan ook erg goed helpen om in een inspirerende omgeving te brainstormen. Hetzelfde dichte vergaderhok waar je altijd zit geeft namelijk niet veel inspiratie. Ga op zoek naar een flexplek in de buurt waar je gemakkelijk kunt vergaderen. Er zijn overal wel verschillende ruimtes te huur die creatief zijn aangekleed en inspirerend werken. Door alleen al bijvoorbeeld de juiste kleuren te gebruiken, originele meubels in de kamer te hebben staan of te zorgen voor extra faciliteiten waarbij je even kunt relaxen kunnen mensen al op nieuwe ideeën komen. Een vergaderruimte huren waar ze over al deze nodige faciliteiten beschikken kan dus echt het verschil maken!

 

Trends in digitale marketing: narrowcasting

Door het alsmaar groeiende aanbod aan communicatiekanalen lijkt het steeds moeilijker te worden om consumenten en business to business klanten te bereiken. De opkomst van internet en social media heeft ervoor gezorgd dat men weliswaar steeds langer actief is op communicatiekanalen, maar dat de tijd die men per medium type besteedt steeds verder afneemt. Daar staat tegenover dat met de steeds beter en slimmer wordende technologie, de kosten van een reclameboodschap drastisch zijn afgenomen. Bovendien geeft dit steeds meer kansen om hem of haar ieder moment van de dag op een gerichte manier te kunnen benaderen.

Narrowcasting is een goed voorbeeld van een medium wat steeds meer kansen geeft om de doelgroep direct te kunnen benaderen met relevante informatie. Qyn is daar een goed voorbeeld van. Het bestaat al jaren binnen de digitale marketing, maar wordt met de huidige technologie steeds interactiever en dus interessanter.

Wat is narrowcasting precies?

Het begrip “narrow casting” werd al in 1968 voor het eerst gebruikt en bestaat dus al vijftig jaar. Het werd bedacht om deze vorm van communicatie te onderscheiden van “broad casting”, dus het breed uitzenden van een (generieke) boodschap, zoals nog steeds gebeurt bij televisiereclame. Tegenwoordig verstaan we onder narrowcasting: “het via digitale schermen leveren van relevante en gerichte (visuele) content aan een specifieke doelgroep, op een specifieke locatie en op een specifiek tijdstip”. Deze digitale schermen kunnen voorkomen in onder meer openbare ruimtes (denk aan informatie op schermen in gemeentehuizen), retail (zoals gerichte aanbiedingen), eet- en drankgelegenheden (informatie van bijvoorbeeld bier- of wijnmerken), openbaar vervoer (informatie van adverteerders en informatie over wegwerkzaamheden of omleidingen) en straten.

Is het ook onder andere namen bekend?

Er zijn inmiddels veel verschillende aanduidingen voor dit medium type. Met name “digital signage” en “digital out of home (DOOH)” worden tegenwoordig steeds meer gebruikt om gerichte content via digitale schermen aan een specifieke doelgroep aan te duiden. Ook onder meer “electronic billboards”, “digital in-store merchandising”, “flashdisplays”, “dynamic signage”, “electronic signage networks” en “retail television” zijn gebruikte (minder vaak) gebruikte synoniemen.

Nieuwste ontwikkelingen

Klanten kunnen tegenwoordig ook zelf bepalen welke informatie zij willen ontvangen. Dit wordt “interactieve narrowcasting” genoemd. Meestal gebeurt dit met behulp van touchscreens, waarbij de ontvanger zelf aangeeft welke content hij of zij wilt zien. Een nog interessantere ontwikkeling is het tonen van zeer gerichte content op digitale schermen op basis van een klantprofiel of een customer journey. Daarvoor is een unieke identifier nodig, zoals een klantenkaart, een mobile device of een fysiek product in een winkelmandje. De schermen maken contact met de identifier en geven vervolgens relevante informatie weer. Denk bijvoorbeeld in een bouwmarkt aan het tonen van afplaktape als iemand al een pot verf of een verfkwast in zijn mandje heeft zitten. Deze ontwikkeling staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar biedt zeer interessante mogelijkheden voor het tonen van gerichte content en aanbiedingen.

Dit is waarom we productiever zijn met Het nieuwe werken

We kunnen er bijna niet meer om heen. De trend Het nieuwe werken gaat voorlopig nog niet weg. Deze trend maakt het mogelijk dat werknemers kunnen werken wanneer, en waar zij dit willen. Dit kan dus in de avond uren zijn, in een café of in de trein. Werknemers zijn niet meer plaats en tijd gebonden. Voor werkgevers is dit een zeer positieve trend met een hoop voordelen. Het nieuwe werken zorgt er ook voor dat werknemers een stuk productiever zijn en dit is waarom.

Minder onderbrekingen tijdens het werk

Werknemers worden vaker van hun werk afgehouden dan eigenlijk zou moeten. Even een kopje koffie halen, dan komt de buurman even een praatje maken en dan komt er weer een traktatie tussen door. Dit zijn allemaal momenten dat het personeel afgeleid is en dus weer opnieuw in de werkflow moeten komen. Dit kan soms wel eventjes duren waardoor het nog meer tijd verloren gaat. Wanneer werknemers thuis werken ligt de productiviteit een stuk hoger omdat deze onderbrekingen niet aanwezig zijn. Zij kunnen op een plek gaan zitten waar ze geen afleiding ervaren en dus door kunnen werken.

Tijd kan efficiënter ingedeeld worden

Wanneer je als bedrijf zijnde deze trend aanneemt kan het personeel hun agenda ook efficiënter inplannen. Denk bijvoorbeeld aan reisuren. Files kunnen namelijk ontweken worden. Je kunt namelijk op een later tijdstip naar kantoor toe gaan en in de vroege ochtend thuis werken waardoor je de files omzeilt. Maar je hoeft natuurlijk niet naar kantoor te komen wat ook reistijd scheelt en er dus meer tijd overblijft voor werk. Wanneer er toch overleg plaats moet vinden kan dit bijvoorbeeld via Skype. Hier kan gratis gepraat en gebeld worden voor overleg. Een prima optie dus.

Werknemers melden zich minder snel ziek

Wanneer er thuis gewerkt kan worden daalt het stress level enorm. Volgens een onderzoeker komt het vooral omdat ze tevreden zijn met hun baan wanneer ze thuis kunnen werken waardoor ze zich minder snel ziek melden. Buiten en stress level om, kan er ook meer gesport worden waardoor mensen vaak lekkerder in hun vel zitten. Het is voor werknemers die op locatie werken en dan nog moeten reizen naar huis vaak een grote drempel om dat in de avond uren nog de sportschool in te gaan. Ook worden er minder ziekmeldingen gedaan omdat tijd zelf ingedeeld kan worden. De tandarts, een pakketje wat afgeleverd moet worden of een ziekkind worden hierdoor geen problemen meer.

Extra profijt voor de baas

Het blijkt dat er meer uren gemaakt worden wanneer er thuis gewerkt kan worden. Dit heeft niet zo zeer met de arbeidsproductiviteit te maken, maar dit is toch mooi meegenomen voor de baas. De reistijd die bespaard kan worden besteden werknemers soms alsnog aan hun werk, waardoor ze dus meer uren maken dan voorheen. Wanneer Het nieuwe werken een mogelijkheid wordt voor het personeel ervaren zij een betere balans in hun leven waardoor ze zich minder gestrest voelen.

Taal en communicatie

De rol van taal in de communicatie is lastig te overschatten. Hoewel er naast taal meerdere vormen van communicatie zijn, neemt taal waarschijnlijk de belangrijkste rol in. Een goede taalbeheersing is dan ook de sleutel tot een goede communicatie. Het helder onder woorden kunnen brengen wat je denkt en de woorden kunnen kiezen met de juiste connotatie onderscheidt veelal een goede communicator van een slechte.

Naar het buitenland

Zonder een goede taalbeheersing en een goed wederzijds begrip van wat er gezegd wordt, is er van echte communicatie geen sprake. Dit is moeilijk voor te stellen, iedereen spreekt natuurlijk zijn woordje. Toch is iedereen bekend met dergelijke situaties: als je naar het buitenland gaat bijvoorbeeld. Voor wat gepraat over koetjes en kalfjes is het niet zo storend, maar als ‘over de grens’ er belangrijke zaken moeten worden geregeld, wordt het al snel vervelend. Wat nu als je net geëmigreerd bent en je moet een hypotheek in een andere taal aanvragen? Of er is ingebroken en je moet een politieaangifte doen? Of er moeten officiële documenten worden ingediend bij de overheid? In dit soort gevallen kan een professioneel vertaalbureau met hun vertaal- en tolkdiensten uitkomst bieden.

Manier van communiceren verandert snel

De vorm van communicatie is uiteraard aan verandering onderhevig. Zeker de laatste jaren gaat het rap. Het internet is hier hoofdzakelijk debet aan. Vooral buitenlandse woorden doen snel hun intrede, steeds vaker ook voor woorden waar het Nederlands zelf een prima woord voor heeft (commitment > betrokkenheid, saven > opslaan etc. Meer voorbeelden). Meer en meer bedrijven prijzen hun waar aan met wervende Engelse teksten en dan is er ook nog de overwegend Engelstalig muziek die op de radio en Youtube gespeeld wordt.

Daarnaast is de communicatie op internet veel minder formeel en wordt er aan spelfouten niet zo veel belang gehecht.

Goede communicatie nog altijd belangrijk

Al met al is de taal erg in beweging. Toch betekent dat geenszins dat het belang dat men hecht aan de manier van communiceren ook minder is geworden. Het is anders, maar niet minder. Iedereen voelt meteen aan wanneer hij of zij niet netjes wordt aangesproken en het is ronduit vervelend wanneer je een gedachte niet helder kan verwoorden. De rol van taal in de menselijke communicatie is gelukkig dus nog groot en mag dan ook niet onderschat worden!

Werken als freelancer tijdens je WW uitkering

In Nederland is het zo dat je recht hebt op een WW uitkering op het moment dat je werkloos raakt en een arbeidsverleden hebt. Je krijgt deze vergoeding vanuit het UWV, maar hier staan wel een aantal verplichtingen tegenover. Het is de bedoeling dat je deze periode gebruikt om een nieuwe baan te vinden of om kansen te benutten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om je CV uit te breiden door een opleiding of een training te volgen bij opleidingsinstituut Fabius, ook zou je ervoor kunnen kiezen om een onbetaalde stage te lopen bij een bedrijf waar je graag zou willen gaan werken. Zorg wel altijd dat je goed overlegd met het UWV wat de mogelijkheden zijn. Naast aan je CV werken zou je er ook voor kunnen kiezen om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn om als freelancer aan de slag te gaan. Houd er wel rekening mee dat je recht op de uitkering vervalt op het moment dat je gaat werken, of dit nu als freelancers is of in loondienst bij een bedrijf.

Wat is werken als freelancers?

Freelance werken is iets heel anders dan werken in loondienst. Dit is niet voor iedereen helemaal duidelijk. Wanneer je in loondienst werkzaam bent bij een bedrijf ga je elke dag naar je bedrijf toe en voer je al je werkzaamheden uit. Aan het eind van de dag trek je de deur dicht achter je en ben je vrij. Als freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor je opdrachten, je hebt geen arbeidsovereenkomst met een vast salaris en arbeidsvoorwaarden. Als freelancer ben je dus voortdurend op zoek naar nieuwe opdrachten en je werkt voornamelijk vanuit huis. Je wordt ingehuurd voor tijdelijke klussen bij bedrijven of particulieren. Niet ieder beroep leent zich voor freelancers, terwijl andere beroepen bijna alleen maar uitgevoerd worden door freelancers. Denk hierbij aan; fotografen, tekstschrijvers, schilders, journalisten en kunstenaars.

WW uitkering en werken als freelancer

Soms wordt een freelancer ingehuurd door een bedrijf en wanneer deze samenwerking bevalt kan er gekozen worden voor een contract in loondienst. Als freelancer kun je je bewijzen, laten zien wat je in huis hebt en kennis maken met het bedrijf zonder dat het bedrijf meteen verplichtingen heeft. Wanneer je graag wilt starten als freelancer tijdens de periode dat je recht hebt op een WW uitkering is het verstandig om dit goed te overleggen met het UWV. Vanaf het moment dat je aan de slag gaat als freelancer vervalt het recht op je uitkering.

Wanneer je als freelancer aan het werk bent is het belangrijk om, net als anderen, je kennis op peil te houden. Het is daarom altijd slim om naast je werk door te blijven leren.

Interactieve televisie

De laatste jaren heeft interactieve televisie steeds vaker een plaatsje in onze huiskamer ingenomen. Interactieve televisie is de opvolger van HD televisie. Om interactieve televisie te kijken wordt er een draadloos modem geleverd die een signaal doorstuurt naar de digitale ontvanger die bij het pakket hoort. Middels de internetverbinding wordt het televisiesignaal digitaal ontvangen. Dit geeft een betere beeldkwaliteit dan wanneer het signaal analoog wordt ontvangen. Het grote voordeel van interactieve televisie is dat je zelf kunt bepalen wanneer je een uitzending wilt bekijken. Bij sommige providers kun je al tot 10 dagen terug kijken.

Bij interactieve televisie kun je dus met en simpele klik op je afstandsbediening bepalen welk programma je wilt bekijken. Wil je iets terugkijken omdat je het hebt gemist is dat gemakkelijk te doen. Bovendien kun je ervoor kiezen om de reclame over te slaan. Direct verder kijken zonder gestoord te worden door reclames van producten die je toch niet gebruikt. Wil je wel graag een pauze, bijvoorbeeld om even een drankje in te schenken dan kun je de uitzending gewoon op pauze zetten. Kijk je gewoon weer verder als je klaar bent. Dat is een verschil met digitale televisie. Bij digitale televisie wordt er gebruik gemaakt vaneen vastgesteld aanbod.

Aanbieders

Tegenwoordig zijn er verschillende aanbieders van interactieve televisie. Je hebt natuurlijk Ziggo, KPN en UPC die al bekend zijn van hun televisie pakketten. Wil je interactieve televisie dan heb je ook een televisieabonnement van deze partijen nodig. Er zijn ook wat kleinere aanbieders op de markt zoals Telfort en Tele2. Bij al deze providers zit je rond de 60 Digitale zenders en rond de 15 HD zenders. Uitschieters hierbij zijn UPC met 70 digitale zenders, en Tele2 die maar 11 HD zenders biedt. Op het gebied van prijs zitten ze gemiddeld op 35 euro. Ziggo en KPN zijn de twee duurste, met respectievelijk €42,50 en €45. UPC is de goedkoopste met maar €24,20 voor een abonnement.

Verkopen

Ondanks dat interactieve televisie voordelen hebben, zijn in verhouding nog niet veel mensen overgestapt. Daarbij wordt er wel reclame gemaakt voor de producten, maar vaak valt deze niet heel erg op. Je kunt een pakket op verschillende manieren aanschaffen. Natuurlijk via de websites van de aanbieders, maar ook in de fysieke winkels. Telfort maakt hier gebruik van digital signage als attentievanger. Door een etalagescherm te gebruiken kunnen ze winkelend publiek naar de winkel halen. En in de winkel wordt digital signage gebruikt om interactieve televisie te demonstreren. Met een touchscreen welke als afstandsbediening voor de interactieve televisie fungeert kunnen klant en verkoper op een eenvoudige manier interactieve demo’s  opvragen. Op dit moment wordt de uitzending direct onderbroken om direct op het scherm de juiste informatie te vertonen.

Van telefoon naar smartphone

De laatste jaren is de manier van communiceren via mobiele apparaten veel veranderd. Toen de mobiele telefoon zijn intrede deed was de functie beperkt tot bellen. Pas later is daar het sms’en aan toegevoegd. In het begin altijd op grote telefoons met kleine schermpjes. De eerste functie uitbreidingen die er kwamen waren simpele spelletjes die je kon spelen en op sommige telefoons kon je zelf je eigen ringtones maken. De laatste jaren heeft de techniek echter een flinke sprong vooruit gemaakt.

Smartphone

De smartphone heeft gezorgd voor een ware verschuiving in gebruik van mobiele telefoons. Door de toegevoegde functies is het een multifunctioneel apparaat geworden, zeker in combinatie met mobiel internet. De laatste jaren is er ook een groei geweest in het aantal nieuwe mensen die een smartphone aangeschaft hebben. Echter is de groei op dit moment wel minder, omdat de meeste mensen nu al een smartphone hebben.

Mobiel betalen

De technologische vooruitgangen in de smartphone hebben ervoor gezorgd dat het mogelijk is om mobiel te betalen. Natuurlijk waren er al de apps van banken waarmee je inzicht in je rekeningen hebt en waarmee je geld over kunt maken. De rabobank is echter in janurari begonnen met betalen via mobiel via de ‘Wallet’. Met deze app is het mogelijk om bij de kassa af te rekenen met je smartphone. Daarnaast zijn andere banken bezig om met behulp van Near Field Communication ervoor te zorgen dat er betaald kan worden met mobiel.

Traditioneel

Ondanks alle nieuwe functies die de smartphone heeft, is de belangrijkste functie nog steeds het kunnen bellen. Sms’en wordt al veel minder gedaan, dit omdat de komst van mobiel internet ook de komst van diensten zoals Whatsapp heeft gebracht. Hiermee kun je tekstberichten versturen via het mobiele netwerk en hoef je in tegenstelling tot sms, niet per bericht te betalen. Om te kunnen bellen en internetten heb je de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Vaak zitten hier beperkingen aan, zoals het aantal belminuten of het aantal MB’s die je kunt gebruiken voor internet. Hier heeft een relatief nieuwe provider, Robin Mobile, verandering in gebracht. Bij hen kun je een onbeperkt abonnement afsluiten. Onbeperkt is hier echt onbeperkt, dus onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Effectief je doelgroep bereiken

Effectief je doelgroep bereiken is mogelijk op tal van manieren. Één van die manieren is door middel van toiletreclame. Het gebruik van toiletreclame in Nederland is de laatste jaren enorm omhoog gegaan. In beginsel is er begonnen met posters die in de toiletruimtes gehangen werden. Omdat het formaat van de posters verschillend kan zijn werd het onoverzichtelijk. Het effect van de reclame’s is hierdoor ook niet heel hoog.

Opkomst van reclamespiegels

Met de komst van de reclamespiegels is het effectiever om te adverteren in toiletruimtes. De advertentie is prominent in beeld op een scherm met een heldere verlichting. Omdat de reclame uiting verdwijnt als iemand de spiegel daadwerkelijk wilt gebruiken wordt het niet als storend ervaren. Bij de reclamespiegels van Media Mirror is de adverteerder de enige die beeldvullend op de spiegel te zien is. De advertentieruimte wordt niet gedeeld met andere adverteerders. Omdat de reclamespiegels op veel locaties hangen is het mogelijk om een grote doelgroep te bereiken.

Doelgroep

Niet alleen is het door de verschillende locaties mogelijk om een grote doelgroep te bereiken, ook is het mogelijk om op doelgroep te segmenteren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om mannen of vrouwen te bereiken, of jongeren of ondernemers. Afhankelijk van de wensen is het mogelijk om een goede reclamecampagne op reclamespiegels op te starten. Bij Media Mirror heeft u de plaatsingen zelf in de hand. U kunt zelf kiezen op welke locatie in het netwerk u wilt adverteren. Door de juiste doelgroep te bereiken is het effect van de advertentie het grootst. Media Mirror denkt graag met u mee over de juiste locaties om de campagne succesvol te laten verlopen.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over het adverteren op reclamespiegels? Kijk dan op de website van Media Mirror op:

http://www.media-mirror.nl/adverteren/

 

Een succesvolle vergadering organiseren

In veel beroepen krijg je te maken met vergaderen. Je kunt denken dat vergaderen jaarlijks ontzettend veel geld kost, dat is in feite ook zo. De kunst is om effectief te vergaderen, dit begint eigenlijk al met een goede voorbereiding. In dit artikel worden verschillende stappen beschreven om jouw vergadering zo goed mogelijk voor te bereiden en te organiseren.

Een goede voorbereiding is het halve werk

De sleutel tot effectief vergaderen zit hem in de voorbereiding. Een belangrijke, stellige regel die eigenlijk altijd geldt is; besteed op zijn minst een keer zoveel extra tijd aan de voorbereiding dan de vergadering duurt. Heb je bijvoorbeeld een vergadering van een uur? Zorg dan dat je twee uur hebt om deze vergadering voor te bereiden. Dit is het minimale, meer mag dus altijd.

Zorg voor een ruimte

Bespreek een vergaderruimte binnen het bedrijf, of reserveer een externe vergaderlocatie zoals bijvoorbeeld vergaderlocatie Apeldoorn. Houd er rekening mee dat er genoeg daglicht in de ruimte moet zijn en zorg ervoor dat alles aanwezig is wat je nodig hebt tijdens de vergadering. Denk hierbij aan een projector, computer, internetverbinding, genoeg zitplaatsen, koffie en thee en eventueel lunch of diner.

Het is belangrijk om de deelnemers van te voren in te lichten over de begin- en de einddtijd van de vergadering. Dan hoeven zij niet eerder weg te gaan.

Stel een agenda op

Stel samen met de deelnemers een agenda op. Stel hierbij prioriteiten, begin met de belangrijkste punten en eindig met een rondvraag. Een goede agenda kan verwarring voorkomen en zorgt ervoor dat er structuur in de vergadering is.  Belangrijk is dat alle deelnemers voor de vergadering de agenda hebben gekregen, zo kan iedereen zich goed voorbereiden op te bespreken punten.

 

Andere belangrijke punten

  • Zorg ervoor dat de taken notulist en voorzitter verdeeld zijn voordat de vergadering begint
  • Iedereen moet op tijd een uitnodiging voor de vergadering krijgen
  • Het is belangrijk dat elk agendapunt opgelost wordt
  • Zorg dat er genoeg pauzes zijn zodat iedereen even zijn gedachten kan verzetten
  • Het afsluiten van een vergadering is net zo belangrijk als het starten van een vergadering

Administratief medewerker

Wil je een administratieve opleiding gaan volgen of gaan werken op een administratieve afdeling? Dan is een administratief medewerker opleiding misschien wel iets voor jou. Als administratief medewerker kun je binnen alle bedrijven en instellingen met een afdeling administratie werken.

Op de afdeling administratie werk je onder leiding van een teamleider. Je werkzaamheden zijn uitvoerend, je verricht eenvoudige, ondersteunende werkzaamheden uit. Je hebt als medewerker administratie veel contact met collega’s en klanten.

Werkzaamheden administratief medewerker

Wanneer je werkzaam bent als administratief medewerker heb je vaak geen routine in je dag. Je hebt elke dag andere ondersteunende werkzaamheden die je van je teamleider toegewezen krijgt. Vaak gaat het om ad-hoc werk.

Als administratief medewerker ondersteun je een manager, teamleider of andere leidinggevende. Als medewerker op de afdeling administratie leg je verantwoording af aan degene voor wie je werkt.

Competenties

Om aan de slag te gaan als administratief medewerker wordt er vaak een MBO niveau 4 diploma gevraagd. En het is belangrijk dat je over een aantal competenties beschikt:

Communiceren

Het is belangrijk om communicatief vaardig te zijn als administratief medewerker omdat je veel contact met klanten en collega’s hebt. Het is belangrijk dat je de uitleg van je werkzaamheden dagelijks goed oppakt en tegelijkertijd dat je je werk ook weer goed overdraagt aan de eindverantwoordelijke. Vooral het klantcontact is belangrijk, want je bent toch soort van het visitekaartje van je bedrijf.

Accuratesse

Een administratief medewerker verricht ondersteunde werkzaamheden. Eigenlijk help je anderen met het uitvoeren van hun werk. Het is dus belangrijk dat je je werkzaamheden accuraat uitvoert zodat er na afloop niet nog iemand nodig is om jouw werk te controleren.

Plannen

Omdat je werkzaamheden niet in een tijdsschema gezet kunnen worden is het soms lastig om van te voren dingen in te plannen. Je neemt werk van anderen uit handen, hiervoor moet je goed kunnen schakelen en kunnen plannen wat de eerste prioriteit heeft.

Carrièremogelijkheden

In sommige bedrijven zijn er doorgroeimogelijkheden voor een administratief medewerker, maar dit is per bedrijf of instelling verschillend.

De salarisindicatie voor een administratief medewerker ligt tussen de €1650 en €2600 bruto per maand. Dit is afhankelijk van leeftijd, ervaring en invulling van de functie.