multiculturele psychologie

Er wordt soms nogal minachtend gedaan over immigratie en cultuur. Er zijn vaak misverstanden doordat er miscommunicatie is tussen verschillende culturen. Een Nederlander wordt dan beschreven als racist en een immigrant wordt omschreven als allochtoon. Vaak is dit onterecht of zeer overtrokken.

Mentale programmering

Cultuur is echter een ingewikkeld begrip met ingrijpende gevolgen. Je wordt als het ware mentaal geprogrammeerd door je eigen omgeving. Naast deze omgeving heeft natuurlijk iedereen zijn persoonlijkheid en ook menselijke natuur. Zo geld dit ook in de psychologie. Voor een Nederlander kent een Burn-out of andere psychische aandoeningen een andere oorzaak-gevolg relatie dan voor iemand uit een andere cultuur. Dit is omdat er in zijn omgeving anders naar wordt gekeken.

Interculturele communicatie

Daarom is er tegenwoordig een cursus interculturele communicatie. Dit helpt psychologen om patiënten uit andere culturen beter te begrijpen. Daarnaast zijn er tegenwoordig veel hoog opgeleide immigranten die er zelf voor kiezen om niet westerse allochtonen te helpen bij hun problemen. Een voorbeeld hiervan is GGZ traject. Doordat deze mensen vanuit hun achtergrond weten hoe lastig een bezoek aan de psychiater is kunnen ze hier goed mee omspringen.