Taal en communicatie

De rol van taal in de communicatie is lastig te overschatten. Hoewel er naast taal meerdere vormen van communicatie zijn, neemt taal waarschijnlijk de belangrijkste rol in. Een goede taalbeheersing is dan ook de sleutel tot een goede communicatie. Het helder onder woorden kunnen brengen wat je denkt en de woorden kunnen kiezen met de juiste connotatie onderscheidt veelal een goede communicator van een slechte.

Naar het buitenland

Zonder een goede taalbeheersing en een goed wederzijds begrip van wat er gezegd wordt, is er van echte communicatie geen sprake. Dit is moeilijk voor te stellen, iedereen spreekt natuurlijk zijn woordje. Toch is iedereen bekend met dergelijke situaties: als je naar het buitenland gaat bijvoorbeeld. Voor wat gepraat over koetjes en kalfjes is het niet zo storend, maar als ‘over de grens’ er belangrijke zaken moeten worden geregeld, wordt het al snel vervelend. Wat nu als je net geëmigreerd bent en je moet een hypotheek in een andere taal aanvragen? Of er is ingebroken en je moet een politieaangifte doen? Of er moeten officiële documenten worden ingediend bij de overheid? In dit soort gevallen kan een professioneel vertaalbureau met hun vertaal- en tolkdiensten uitkomst bieden.

Manier van communiceren verandert snel

De vorm van communicatie is uiteraard aan verandering onderhevig. Zeker de laatste jaren gaat het rap. Het internet is hier hoofdzakelijk debet aan. Vooral buitenlandse woorden doen snel hun intrede, steeds vaker ook voor woorden waar het Nederlands zelf een prima woord voor heeft (commitment > betrokkenheid, saven > opslaan etc. Meer voorbeelden). Meer en meer bedrijven prijzen hun waar aan met wervende Engelse teksten en dan is er ook nog de overwegend Engelstalig muziek die op de radio en Youtube gespeeld wordt.

Daarnaast is de communicatie op internet veel minder formeel en wordt er aan spelfouten niet zo veel belang gehecht.

Goede communicatie nog altijd belangrijk

Al met al is de taal erg in beweging. Toch betekent dat geenszins dat het belang dat men hecht aan de manier van communiceren ook minder is geworden. Het is anders, maar niet minder. Iedereen voelt meteen aan wanneer hij of zij niet netjes wordt aangesproken en het is ronduit vervelend wanneer je een gedachte niet helder kan verwoorden. De rol van taal in de menselijke communicatie is gelukkig dus nog groot en mag dan ook niet onderschat worden!